• Επικοινωνήστε μαζί μας
  • Προσφορά Αγοράς
  • Προκαταβολή
  • Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας

Βήμα 1 - Επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Μέσω του www.uci.gr συμπληρώνοντας τα στοιχειά σας στη φόρμα επικοινωνίας
  2. Με ένα τηλεφώνημα στο 210 7491800, όπου ένας εξειδικευμένος υπάλληλος της UCI θα σας δώσει λεπτομερείς πληροφορίες για τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν.

Η επίσκεψη στο ακίνητο που σας ενδιαφέρει κανονίζεται αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο σύμβουλο διαχείρισης του ακινήτου. Εφόσον έχει καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψης στο ακίνητο, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιβεβαίωση της επίσκεψης 1 με 2 ώρες πριν την πραγματοποίηση της.

Βήμα 2 - Προσφορά Αγοράς

Προσφορά για το ακίνητο που σας ενδιαφέρει μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  1. Συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής προσφοράς το οποίο παρέχεται από τον σύμβουλο διαχείρισης του ακινήτου.
  2. Μέσω του www.uci.gr, αφού εισέλθετε στην καρτέλα του ακινήτου.

Στην προσφορά που υποβάλλεται είτε γραπτά είτε ηλεκτρονικά δεν συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα μεταβιβάσεως του ακινήτου (φόρος μεταβιβάσεως, έξοδα δικηγόρου μου, συμβολαιογράφου, υποθηκοφυλακείου κ.α.), τα οποία βαρύνουν τον υποψήφιο αγοραστή.

Βήμα 3 - Προκαταβολή

Από τη στιγμή που έχει εγκριθεί η προσφορά σας και προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον σας για το ακίνητο θα πρέπει να δοθεί μια προκαταβολή ανάλογη της αξίας του ακινήτου.

Μετά την κατάθεση της προκαταβολής συντάσσεται το ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο καθορίζονται επακριβώς οι τελικοί όροι της συμφωνίας, από τα χαρακτηριστικά του ακίνητου που είναι προς πώληση, το συμφωνηθέν τίμημα, τον τρόπο εξόφλησής του και οτιδήποτε άλλο οι δύο συμβαλλόμενοι επιθυμούν να συμπεριλάβουν και που αφορά την συναλλαγή.

Με αυτόν τον τρόπο ως υποψήφιος αγοραστής είστε κατοχυρωμένος ότι δεν θα χάσετε το ακίνητο από κάποιον τρίτο, αλλά και ότι ο ιδιοκτήτης έχει ειλικρινή πρόθεση να σας μεταβιβάσει το ακίνητο.

Βήμα 4 - Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας

Πρόκειται για το τελικό στάδιο αγοράς του ακινήτου .Το συμβόλαιο συντάσσεται από τον συμβαλλόμενο συμβολαιογράφο της UCI και υπογράφεται από τα δύο μέρη (αγοραστής – πωλητής).

Η παράσταση δικηγόρου κατά την υπογραφή του συμβολαίου με βάση την νέα νομοθεσία είναι προαιρετική ανεξαρτήτως ποσού για τον πωλητή αλλά και τον αγοραστή.

Το συμβόλαιο αγοραπωλησίας συνοδεύουν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου και η αντίστοιχη βεβαίωση μηχανικού που πιστοποιεί ότι το ακίνητο δεν έχει τυχόν αυθαιρεσίες ή έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με τους νόμους 4014/2011 και 4178/2013.