Μέσα από την ασφαλιστική εταιρία Generali, το πρόγραμμα σας προσφέρει μια σειρά από καλύψεις ώστε να είναι εξασφαλισμένο το περιεχόμενο της κατοικίας σας από τους ίδιους κινδύνους που υπάρχουν στο πρόγραμμα ασφάλειας κατοικίας και επιπλέον για τον κίνδυνο της κλοπής / ληστείας (και οποιεσδήποτε ζημίες προκύψουν στην οικοδομή από την κλοπή).

Διάρκεια

Το συμβόλαιο ανανεώνεται ετησίως.

Ασφάλιστρα

Το ασφάλιστρο πληρώνεται με εφάπαξ καταβολή και υπολογίζεται ως ποσοστό 2,55‰ επί του εκάστοτε κεφαλαίου.

Έχετε κάποια απορία, θέλετε να ενταχθείτε;

Σύνοψη ασφαλιστικών καλύψεων

  • Aπώλεια εισοδήματος
  • Ασφάλιση κατοικίας
  • Ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας
  • Ασφάλεια ζωής

Το πρόγραμμα που σας προστατεύει από το stress της πληρωμής της μηνιαίας δόσης.


Τύπος Κάλυψης Ασφάλιστρα  Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου  Προϋποθέσεις 
Προστασία Πληρωμών Στεγαστικού Δανείου Κάλυψη τριετίας & πενταετίας Εφάπαξ καταβολή Κάτοχος Στεγαστικού Δανείου από την UCI

Λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα σας προσφέρει μια σειρά από καλύψεις ώστε να είναι εξασφαλισμένη η κατοικία σας


Τύπος Κάλυψης Ασφάλιστρα  Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου  Προϋποθέσεις 
Προστασία δανειοδοτούμενου ακινήτου Ανάλογα με το κόστος κατασκευής του ακινήτου Μηνιαία Κάτοχος Στεγαστικού Δανείου από την UCI

Λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα σας προσφέρει μια σειρά από καλύψεις ώστε να είναι εξασφαλισμένο το περιεχόμενο της κατοικίας σας


Τύπος Κάλυψης Ασφάλιστρα  Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου  Προϋποθέσεις 
Προστασία περιεχομένου δανειοδοτούμενου ακινήτου Ανάλογα με τα τετραγωνικά του ακινήτου Ετήσια Κάτοχος Στεγαστικού Δανείου από την UCI

Λεπτομέρειες

Μέσα από την ασφαλιστική εταιρία Generali, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση θανάτου και μόνιμης ή ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα αποπληρώνοντας το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου του δανείου σας.


Τύπος Κάλυψης Ασφάλιστρα  Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου  Προϋποθέσεις 
Κάλυψη σε περίπτωση θανάτου και ολικής/μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα Ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ασφαλισμένου Μηνιαία Κάτοχος Στεγαστικού Δανείου από την UCI

Λεπτομέρειες