Το πρόγραμμα που σας προστατεύει από το stress της πληρωμής της μηνιαίας δόσης.

Μέσα από την ασφαλιστική εταιρία Generali το πρόγραμμα σας καλύπτει για διάστημα μέχρι και έξι συνεχόμενων μηνών ακόμα κι αν προσωρινά διακοπεί η εργασία σας είτε από ανεργία είτε από πρόσκαιρη ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα Προστασίας Δόσης σας καλύπτει για συνολικά 12 μηνιαίες δόσεις (ανώτατο όριο 6 συνεχομένων μηνών) με ανώτατο όριο για κάθε μηνιαία δόση το ποσό των 1.500 €.
Ο πελάτης εξασφαλίζει την πληρωμή των δόσεων του:

  • Σε περίπτωση ανεργίας, προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, εφόσον είστε ιδιωτικός υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου.
  • Σε περίπτωση νοσηλείας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, εφόσον είστε δημόσιος υπάλληλος, προσωρινά εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Διάρκεια

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο προγράμματα είτε για 3 είτε για 5 χρόνια διάρκεια ασφάλισης.

Ασφάλιστρα

Το ασφάλιστρο καταβάλλεται εφάπαξ και υπολογίζεται ως ποσοστό % επί του εκάστοτε κεφαλαίου .
Κόστος κάλυψης 3 χρόνων : 4,58‰ επί του εκάστοτε κεφαλαίου
Κόστος κάλυψης 5 χρόνων : 7,15‰ επί του εκάστοτε κεφαλαίου

Παράδειγμα:
Εάν το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου σας είναι 100.000,00€ το ασφάλιστρο για 3 χρόνια κάλυψη είναι 458€ και για 5 χρόνια κάλυψη είναι 715€.

Έχετε κάποια απορία, θέλετε να ενταχθείτε;

Σύνοψη ασφαλιστικών καλύψεων

  • Aπώλεια εισοδήματος
  • Ασφάλιση κατοικίας
  • Ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας
  • Ασφάλεια ζωής

Το πρόγραμμα που σας προστατεύει από το stress της πληρωμής της μηνιαίας δόσης.


Τύπος Κάλυψης Ασφάλιστρα  Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου  Προϋποθέσεις 
Προστασία Πληρωμών Στεγαστικού Δανείου Κάλυψη τριετίας & πενταετίας Εφάπαξ καταβολή Κάτοχος Στεγαστικού Δανείου από την UCI

Λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα σας προσφέρει μια σειρά από καλύψεις ώστε να είναι εξασφαλισμένη η κατοικία σας


Τύπος Κάλυψης Ασφάλιστρα  Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου  Προϋποθέσεις 
Προστασία δανειοδοτούμενου ακινήτου Ανάλογα με το κόστος κατασκευής του ακινήτου Μηνιαία Κάτοχος Στεγαστικού Δανείου από την UCI

Λεπτομέρειες

Το πρόγραμμα σας προσφέρει μια σειρά από καλύψεις ώστε να είναι εξασφαλισμένο το περιεχόμενο της κατοικίας σας


Τύπος Κάλυψης Ασφάλιστρα  Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου  Προϋποθέσεις 
Προστασία περιεχομένου δανειοδοτούμενου ακινήτου Ανάλογα με τα τετραγωνικά του ακινήτου Ετήσια Κάτοχος Στεγαστικού Δανείου από την UCI

Λεπτομέρειες

Μέσα από την ασφαλιστική εταιρία Generali, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση θανάτου και μόνιμης ή ολικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα αποπληρώνοντας το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου του δανείου σας.


Τύπος Κάλυψης Ασφάλιστρα  Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου  Προϋποθέσεις 
Κάλυψη σε περίπτωση θανάτου και ολικής/μερικής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα Ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του ασφαλισμένου Μηνιαία Κάτοχος Στεγαστικού Δανείου από την UCI

Λεπτομέρειες